สาส์นจากผู้บริหาร

นายไสว กันหอม
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทรศัพท์ 061-4549140

นายสายชล คนโต
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง โทรศัพท์ 089-9399124
รวมลิงค์ อบต/ทต.

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานงบประมาณ
ข่าวสาร เทศบาล
งานควบคุมภายใน
งานบริหารบุคคล
งานสาธารณสุข
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
งานบริหารงานคลัง
สายตรงผู้บริหาร
งานกิจการสภา
ข้อมูล ITA  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
(13 เม.ย. 66) นายไสว กันหอม นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง จัดงานประเพณีสงกรานต์ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง เวลา 09.00 น. มีพิธีสงน้ำพระ สงน้ำผู้สูงอายุ 
     
มอบของเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย 
      (12 เม.ย.2566)  นายไสว  กันหอม  นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง  พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่  พร้อมพนักงาน  ลงไปมอบของ เนื่องในงานเทศกาลสงกรานต์  7 วันอันตราย  
(4 เมษายน 2566) นายไสว กันหอม นายกเทศมนตรีตำบลโคกสููง มอบหมายให้ จ.อ.ชาญชัย จันดาผล พร้อมเจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับโรงพยาบาลโคกสูง ได้จัดโครงการซักซ้อมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และอุบัติเหตุุ บริเวณสี่แยกโคกส 
      เทศบาลตำบลโคกสูง ร่วมพิธีเปิดซักซ้อมแผนสถานการณ์ฉุกเฉินฯ
(31 มี.ค. 66 ) นายไสว กันหอม จัดงานจิตอาสาวันคล้ายวันที่ระลึก ร.3 ร่วมกับหน่วยงานราชการ พร้อมประชาชน ณ อำเภอโคกสูง 
     
(27 มี.ค. 2566) นายไสว กันหอม นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง พร้อมเจ้าหน้าที ลงพื้นที่มอบป้ายบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ สุขใจ 
     
(22 มีนาคม 2566) นายไสว กันหอม นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง เข้าร่วมเทศกาลตามรอยอารยธรรมขอมโบราณปราสาทศิลา "ปราสาทสด๊กก๊อกธม" ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
     
(20 มี.ค. 2566) นายไสว กันหอม ได้มอบหมายให้ทีมงานป้องกันสาธารณะภัย ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือ เนื่องจากนางปัญญา จันทร์นวล ม.8 วัวตกโคลน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกสูง 
     
(13 มี.ค. 6)  นายไสว  กันหอม  นายกเศมนตรีตำบลโคกสูง มอบหมายให้ จนท. ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ลงพื้นที่ทำความสะอาด วัดโคกไม้งาม 
     
(7 มีนาคม 2566) โครงการอบรมเรื่องแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลโคกสูง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกสูง ชั้น 2 
     
(22 ก.พ. 2566 ) นายกมล จิตเพิ่ม  ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสูง  ได้จัดการประชุมรัอบรองสภาเทศบาลตำบลโคกสูง  ในการประชุมครั้งที่ 1 ได้ประชุมรับรองการประชุมเรื่องที่ประธานจะแจังต่อที่ประชุมทราบ 
      นายกมล จิตเพิ่ม  ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสูง ได้จัดการประชุมรับรองสภาเทศบาลตำบลโคกสูง ในการประชุมครั้งที่ 1 ได้ประชุมรับรองการประชุมเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 1.1 เรื่องขอแนะนำพนักงานเทศบ
วิทยากร ให้ความรู้เรื่องการป้องกันด้านอัคคีภัย ณ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
      (17 ก.พ. 2566)  นายไสว  กันหอม  นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกัน  สำนักปลัด  เป็นวิทยากร  ให้ความรู้เรื่องการป้องกันด้านอัคคีภัย  ณ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกส
พ่นยุงไข้เลือดออกบ้านละลมติม หมู่ที่ 4 
      (16 ก.พ. 66)  นายไสว  กันหอม  นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง  มอบหมายให้กองสาธารณะสุข  ลงพื้นที่ปฏิบัตงานออกไปพ่นยุงไข้เลือดออกบ้านละลมติม  หมู่ที่ 4  ในเขตพื่นที่เทศบาลตำบลโคกสูง
(15 ก.พ. 66) นายไสว กันหอม นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ทีมงานป้องกันฯ และจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ปรับวิสัยทัศน์บริเวณวัดโคกสูง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกสูง 
     
บริการจัดส่งน้ำ 
      (13 ก.พ. 66)  นายไสว  กันหอม  นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง  มอบหมายให้ ทีมงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด ลงพื้นที่ไปส่งน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง
ปรับวิสัยทัศน์บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง  
      ( 10 ก.พ. 66)  นายไสว  กันหอม  นายกเทศมนตรี  มอบหมายให้ทีมงานป้องกันฯ และจ้าหน้าที่   ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ปรับวิสัยทัศน์บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกสูง
รดน้ำต้นไม้บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง 
      (8 ก.พ.66)  นายไสว  กันหอม  นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกัน  รดน้ำต้นไม้บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง
ทำไฟฟ้าลายทาง หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด 
      (7 ก.พ. 66)  นายไสว  กันหอม  นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง  มอบหมายให้  ทีมงานไฟฟ้า   ลงพื้นที่  หมู่ที่  3  บ้านหนองเสม็ด  ทำไฟฟ้าลายทาง  ในเขตพื้นที่ตำบลโคกสูง  
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      ฝ่ายป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลโคกสูง จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2662 ในระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
โครงการ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ 
     
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมา 
     
ท้องถิ่น “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติ 
      ท้องถิ่น “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลโคกสูง ร่วมกับ อำเภอโคกสูง ประจำปี 2561
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา 
      โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
แสง สี เสียง “มาฆปูรมีศรีสระแก้ว” 
      งานจัดวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ปราสาทสต๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ทางศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว ให้เป็นที่รู้จัก และเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
      ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลโคกสูงได้จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ณ ปราสาทสด็กก็อกธม
โครงการถนนสายบุญตั้งกองทุนช่วยผู้พิการและยากไร้ 
      โครงการถนนสายบุญตั้งกองทุนช่วยผู้พิการและยากไร้ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ นำโดยท่าน วิภาวี แดงขาม นายอำเภอโคกสูง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และ นายสมหวัง แก่นจันทร์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง พร้อมด้วย ประชาชนในตำบลโคกสูงจำนวนมาก
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกสูง 
      ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกสูง เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมในปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกสูง
โครงการ อบต. พบประชาชน ประชาคมป้องกัน / แก้ไขปัญหายาเสพติด 
      โครงการ อบต. พบประชาชน ประชาคมป้องกัน / แก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ณ ศาลาประชาคม ม.2
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 
      โครงการฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 106 วัน สร้างสามัคคี"
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 
      โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2551
สายตรงผู้บริหาร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 54 คน
หมายเลข IP 3.236.116.27
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,039,801

การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนโคกสูง
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 14 มิถุนายน 2567
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค เทศบาล
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง
233 หมู่8 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120
Tel : 037-441299,037-441297   Fax : 037-441299,037-441297
Email : saraban_05270801@dla.go.th
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์