ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
สาส์นจากผู้บริหาร

นายตรีเพชร ธีรรัตนศิวกุล
ปลัดเทศบาล

นายสมหวัง แก่นจันทร์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
รวมลิงค์ อบต/ทต.

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
Link กระทรวง
งานงบประมาณ
งานควบคุมภายใน
งานบริหารบุคคล
งานนโยบายและแผน
การให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
ส่วนสาธารณสุข
เครือข่ายของเรา
แผนพัฒนาตำบล
เว็บไซต์บริการ


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สาส์นจากผู้บริหาร
รวมลิงค์ อบต/ทต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลตำบล
ทำเนียบฝ่ายสภาเทศบาลตำบล
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Link กระทรวง
สภาพทั่วไปของเทศบาล
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ของเทศบาล
งบประมาณ
งานงบประมาณ
เทศบัญญัติ
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหารเทศบาลตำบล
รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตำบล
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานควบคุมภายใน
แนวทางการควบคุมภายใน
การประเมินและการควบคุมภายใน
รางานงบประมาณประจำปี
รายงานงบ-สถานะด้านการเงิน
การปรับปรุงภารกิจ
งานบริหารบุคคล
เทศบัญญัติ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
Competency ของบุคลากร
แผนแม่บทสารสนเทศ
ทะเบียนประวัติ
การดำเนินการตามนโยบาย
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
รายงานผล
องค์กรแห่งการเรียนรู้
คู่มือประชาชน
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
สายตรงผู้บริหาร
เทศบาลคืออะไร ?
เทศบาลนครคืออะไร
เทศบาลเมืองคืออะไร
เทศบาลตำบลคืออะไร
ขนาดของเทศบาล
นายกเทศมนตรีคือใคร?
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
ส่วนสาธารณสุข
ผลงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายของเรา
หมู่ที่ 1 บ้านโคกสูง
หมู่ที่ 2 บ้านดอนไร่ฝ้าย
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด
หมู่ที่ 4 บ้านละลมติม
หมู่ที่ 5 บ้านหาดสำราญ
หมู่ที่ 6 บ้านดอนหลุม
หมู่ที่ 7 บ้านน้อย
หมู่ที่ 8 บ้านโคกไม้งาม
หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้าแก้ว
หมู่ที่ 10 บ้านหนองสิม
หมู่ที่ 11 บ้านร่มไทร
แผนพัฒนาตำบล
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์รายรับรายจ่ายของเทศบาล
รับแจ้งข่าวสารการทุจริต
เขิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ
งานประชุมสภา
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เว็บไซต์บริการ
เมนูทางขวา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานสาธารณสุข จ.สระแก้ว
ข่าวจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานพัฒนาชุมชน
สำนักงานจัดหางาน
ตำรวจภูธร จ.สระแก้ว
สำนักงานพระพุทธศาสนา
สำนักงานอัยการ จ.สระแก้ว
สำนักงานพาณิชย์ จ.สระแก้ว
สำนักงานปศุสัตว์ จ.สระแก้ว
สำนักงานประมง จ.สระแก้ว
สำนักงานสหกรณ์ จ.สระแก้ว
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง(ELE)
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeaOf9Jf0mnztJXe…/viewform…
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
google
ลงชื่อเข้าใช้ hotmail.com
e-LAAS
กรมบัญชีกลาง
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง(ELE)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.โคกสูง
ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือสำหรับประชาชน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.107.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 998,442

เว็บไซต์บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการ
สถานที่ท่องเที่ยว
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง
233 หมู่8 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120
Tel : 037-441299,037-441297   Fax : 037-441299,037-441297
Email : koksoong_ske@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.