ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
สาส์นจากผู้บริหาร

นายตรีเพชร ธีรรัตนศิวกุล
ปลัดเทศบาล
รวมลิงค์ อบต/ทต.

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
Link กระทรวง
งานงบประมาณ
งานควบคุมภายใน
งานบริหารบุคคล
งานนโยบายและแผน
การให้บริการ
ส่วนสาธารณสุข
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
กิจการสภาเทศบาล
เว็บไซต์บริการ


  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของเทศบาล 

สภาพทั่วไปของเทศบาล
สภาพทั่วไปของเทศบาล  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑.  ด้านกายภาพ
๑.๑  ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

                เทศบาลตำบลโคกสูง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่เลขที่ 233 หมู่ที่ 8 ถนนธนะวิถี ตำบลโคกสูง  อำเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  1 กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 65  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  40,625  ไร่  เทศบาลตำบลโคกสูง  ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นเทศบาลตำบลโคกสูง เมื่อวันที่  26 ตุลาคม  2552 และมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546  และมาตรา  7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  โดยมี  นายสมหวัง  แก่นจันทร์ใบ  เป็นนายกเทศมนตรี  คนแรกและคนปัจจุบัน เทศบาลตำบลโคกสูง มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดต่อกับท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้

                                      ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ                ตำบลหนองแวง  อำเภอโคกสูง
                                      ทิศใต้                      ติดต่อกับ                ตำบลโนนหมากมุ่น  อำเภอโคกสูง
                                      ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ                ประเทศกัมพูชา
                                      ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ                ตำบลหนองม่วง  อำเภอโคกสูง๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ

                สภาพโดยทั่วไปของตำบลโคกสูง  เป็นที่ราบลาดเทไปทางทิศตะวันออกไปสู่ประเทศกัมพูชา  มีภูเขาที่สำคัญ  คือ  เขาอีด่าง

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ

                ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

                - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า พายุฤดูร้อนอากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ ๔๑.๔๐ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๑.๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป (ข้อมูลเมื่อปี ๒๕๕๘) 

                - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม ตุลาคม  แต่อาจเกิดช่วงฝนทิ้งซึ่งอาจนานประมาณ ๑ ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   ปริมาณน้ำฝนรวมตลอดปี ๙๘๒.๔๐ มิลลิเมตร จำนวนวันที่ฝนตกตลอดปี ๑๐๑ วัน และปริมาณฝนสูงสุด ๔๕.๗๕ มิลลิเมตร (ข้อมูลเมื่อปี ๒๕๕๘) 

                - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๖  องศาเซลเซียล (ข้อมูลเมื่อปี ๒๕๕๘) 

๑.๔  ลักษณะของดิน

                ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ % 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง

 

 

สายตรงผู้บริหาร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.235.11.178
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,065,546

เว็บไซต์บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 12 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 1 มีนาคม 2564
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการ
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลงานเทศบาล
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลโคกสูง
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-441299,037-441297   Fax : 037-441299,037-441297
Email : koksoong_ske@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.