ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
สาส์นจากผู้บริหาร

นายตรีเพชร ธีรรัตนศิวกุล
ปลัดเทศบาล
รวมลิงค์ อบต/ทต.

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
Link กระทรวง
งานงบประมาณ
งานควบคุมภายใน
งานบริหารบุคคล
งานกองคลัง
การให้บริการ
ส่วนสาธารณสุข
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
กิจการสภาเทศบาล  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
fulltexts
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ ด้วยหลัก 3Rs ประจำปี 2563 กิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ ตามหลัก 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) โดยในงานมีกิจกรรม การให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทขยะ การคัดแยกขยะ ตามหลัก 3Rs การกำจัดขยะ และประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ ด้วยหลัก 3Rs ประจำปี2563 วันที่ 18 กันยายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสูง จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ ตามหลักการ 3Rs โดยในโครงการมีกิจกรรม การให้ความรู้เรื่อง ประเภทของขยะ การคัดแยกขยะ ตามหลัก 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) การจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต 
วันที่ 2 กันยายน 2563
วันที่ 2 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลโคกสูง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอโคกสูง จัดกิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบ 2563
วันพุธ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโคกสูง ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมหวัง  แก่นจันทร์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง ข้าราชการ ทต.โคกสูง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ให้แก่ทีมวิทยากร (ครู ก.) ณ เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ คน  ประกอบด้วยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ใหญ่บ้าน อสม. กลุ่มสตรีจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่
10 กรกฎาคม 2562 เชิญชวนประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวเข้าร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ขนของขึ้นที่สูง และดูแลการจราจร ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ที่ ๒ บ้านดอนไร่ฝ้าย ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
โครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.237.234.213
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,069,477

เว็บไซต์บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
78 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 7 มีนาคม 2564
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการ
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลงานเทศบาล
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลโคกสูง
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-441299,037-441297   Fax : 037-441299,037-441297
Email : koksoong_ske@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.