ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
สาส์นจากผู้บริหาร

นายตรีเพชร ธีรรัตนศิวกุล
ปลัดเทศบาล

นายสมหวัง แก่นจันทร์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
รวมลิงค์ อบต/ทต.

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
Link กระทรวง
งานงบประมาณ
งานควบคุมภายใน
งานบริหารบุคคล
งานนโยบายและแผน
การให้บริการ
ส่วนสาธารณสุข
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
แผนพัฒนาตำบล
เว็บไซต์บริการ


  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันพุธ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโคกสูง ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมหวัง  แก่นจันทร์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง ข้าราชการ ทต.โคกสูง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ให้แก่ทีมวิทยากร (ครู ก.) ณ เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ คน  ประกอบด้วยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ใหญ่บ้าน อสม. กลุ่มสตรีจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ขนของขึ้นที่สูง และดูแลการจราจร ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ที่ ๒ บ้านดอนไร่ฝ้าย ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
โครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ให้ความรู้และสาธิตการดับเพลิง ให้กับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนละลมติม (จิตรพลานุสนธิ์) ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธคุณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอโคกสูง
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ร่วมกิจกรรม พิธีเปิดสวนหย่อม/สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (KICK OFF) กิจกรรมปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดที่นั่งพักผ่อน ทางเดินออกกำลังกาย ซุ้มนั่งเล่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายประพิศ  ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง เป็นประธานในพิธี
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายสมหวัง  แก่นจันทร์ใบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโคกสูง ร่วมกับ รพ.สต.คลองตะเคียน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ล้างทำความสะอาด โรงเรียนหนองเสม็ด เพื่อควบคุมโรคมือเท้าปาก
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง เข้าร่วมโครงการ "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่และถนนสายบุญสู่อำเภอโคกสูง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดละลมติม หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
เทศบาลตำบลโคกสูง ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันจันทร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ท้องถิ่น “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ทต.โคกสูง ประจำปี พ.ศ.2561
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๐
๘ มกราคม ๒๕๕๙ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙ เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง นำโดย นายสมหวัง แก่นจันทร์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลโคกสูงและประชาชนในตำบลโสูง  จัดโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา  ณ  วัดในเขตเทศบาลตำบลโคกสูงจำนวน  ๙ วัด
ประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘      
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสูงได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่อง GPS ในการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ ได้แก่ นายอนุชา  ช่อชบา หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายวินัย   อันวิมล หัวหน้ากองช่าง ณ สำนักงานสาธารณุขอำเภอโคกสูง  มีผู้ร่วมอบรมทั้งสิ้น ๒๕ คน
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลโคกสูงนำโดยนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง นายสมหวัง   แก่นจันทร์ใบ และข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างประจำทุกคนเข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอโคกสูง

 
สายตรงผู้บริหาร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.204.55.168
คุณเข้าชมลำดับที่ 998,181

เว็บไซต์บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 67 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการ
สถานที่ท่องเที่ยว
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง
233 หมู่8 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120
Tel : 037-441299,037-441297   Fax : 037-441299,037-441297
Email : koksoong_ske@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.