สาส์นจากผู้บริหาร

นายไสว กันหอม
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทรศัพท์ 061-4549140

นายสายชล คนโต
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง โทรศัพท์ 089-9399124
รวมลิงค์ อบต/ทต.

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานงบประมาณ
ข่าวสาร เทศบาล
งานควบคุมภายใน
งานบริหารบุคคล
งานสาธารณสุข
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
งานบริหารงานคลัง
สายตรงผู้บริหาร
งานกิจการสภา
ข้อมูล ITA  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เปิดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยงเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันอังคารทีท 25 เมษายน  2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
เทศบาลตำบลโคกสูง  ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  2566  ในวันที่  13  เมษายน  2566  ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง  เวลา 09.00 น. มีพิธีสงน้ำพระ  สงน้ำผู้สูงอายุ   
ข้อสอบวัดความรู้คุณธรรมเเละจริยธรรม
เขิญชวนพี่น้องชาวอำเภอโคกสูง  และประชาชนผู้มีความสนใจเข้าร่วมเทศกาลตามรอยอารยธรรมขอมโบราณปราสาทศิลา "ปราสาทสด๊กก๊อกธม"  ระหว่างวันที่  18 - 19  มีนาคม  2566  ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว  
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(6 ก.พ.66)  นายไสว  กันหอม  นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง  มอบหมายให้ รองปลัด เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และทีมงานสาธารณสุข  ลงพื้นที่ไปพ่นยุงไข้เลือกออก หมู่ 4 บ้านละลมติม    
(3 กุมภาพันธ์ 2566)  นายไสว กันหอม นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง มอบหมายให้ทีมงานป้องกันฯ ทำความสระอาดล้างบริเวณ วัดหนองเสม็ด ในเขตพื้นที่เเทศบาลตำบลโคกสูง
(3 กุมภาพันธ์ 2566)  นายไสว  กันหอม  นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง  พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่่พนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง  ร่วมกันปรึกษาหารือ กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว  เรื่องมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ซึ่งที่ประชุมมติให้จังหวัดสระแก้วโอนอาคารนิทรรศการปราสาทสด๊กก๊อกธม ให้เทศบาลตำบลโคกสูง รับผิดชอบ   
(2 กุมภาพันธ์  2566)  นายไสว  กันหอม  นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ทีมงานช่างไฟฟ้า  ออกไปเปลี่ยนไฟฟ้าที่ชำรุด เปลี่ยนเซ็นเซอร์ไฟฟ้าลายทาง  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกสูง
(1 กุมภาพันธ์  2566)  นายไสว  กันหอม  นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง  เจ้าพนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง  ร่วมให้การต้อนรับ  นายวิสุทธิศักดิ์ จันที  จากเทศบาลบ้านด่าน โอนย้ายมาดำรงตำแหน่้ง รองปลัดเทศบาล  ตำบลโคกสูง   พร้อมคณะเทศบาลบ้านด่าน
(31 ม.ค. 6)  นายไสว  กันหอม  นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ทีมงานป้องกันฯ  รดน้ำต้นไม้ทำความสะอาด  บริเวณพื้นที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง
(30 ม.ค. 66)  นายไสว  กันหอม  นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง   มอบหมายให้ทีมงานป้องกัน  ซ่อมไฟฟ้า หมู่ที่  9 บ้านหนองหญ้าแก้ว  
(29 ม.ค. 66)  นายไสว  กันหอม  นายกเทศมนตรี  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่  ไปร่วมงานกาชาด  จังหวัดสระแก้ว 
นายไสว  กันหอม  นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง  มอบหมายให้  ทีมงานป้องกันออกไปตัดกิ่งต้นไม้  บริเวณเ้ขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกสูง
เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ (INFOGRAPHIC) การประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มกราคม 2566
(26 ม.ค. 66)  นายไสว  กันหอม  นายกเทศบาลตำบลโคกสูง มอบหมายให้ทีมงานป้องกัฯน  ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง 
(26 ม.ค. 66)  นายไสว  กันหอม  นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง   มอบให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ  ร่วมกับ อำเภอโคกสูง รพ.โคกสูง และฝ่ายปกครอง ตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียน  โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
(26 ม.ค. 66)  นายไสว  กันหอม  นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง มอบหมายให้  นายสมใจ  กันหนองฮะ  รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง เข้าร่วมประชุมกองทุน LTC
(26 ม.ค. 66)  นายไสว  กันหอม นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง  มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันฯ สำนักปลัดและกองช่าง ได้รับแจังเหตุเดือดร้อน เร่งลงพื้นที่ บ้านนางจันทา  สมบูรณ์กุล บ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  
(25 ม.ค. 66)  นายไสว  กันหอม  นายกเทศบาลตำบลโคกสูง มอบหมายให้  นายสายชล  คนโต  ปลัดเทศบาล  คณะผู้บริหาร สท.  ทีมงานกองช่าง  ลงพื้นที่ ตรวจถนนลูกรัง  หมู่ที่ 7  บ้านน้อย

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 59 คน
หมายเลข IP 3.236.116.27
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,040,937

การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนโคกสูง
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 14 มิถุนายน 2567
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค เทศบาล
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง
233 หมู่8 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120
Tel : 037-441299,037-441297   Fax : 037-441299,037-441297
Email : saraban_05270801@dla.go.th
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์