ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
สาส์นจากผู้บริหาร

นายตรีเพชร ธีรรัตนศิวกุล
ปลัดเทศบาล
รวมลิงค์ อบต/ทต.

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
Link กระทรวง
งานงบประมาณ
งานควบคุมภายใน
งานบริหารบุคคล
งานนโยบายและแผน
การให้บริการ
ส่วนสาธารณสุข
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
กิจการสภาเทศบาล
เว็บไซต์บริการ


  หน้าแรก     แผนการดำเนินงาน 

แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน  
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2563        

             เพื่อแสดงให้เห็นถึงเป้าหมาย  รายละเอียด   กิจกรรม  งบประมาณ   ระยะเวลาที่ชัดเจนและการดำเนินการจริง   เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบล   ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโคกสูง  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ..๒๕๖3  ขึ้น  ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (..๒๕๖1-๒๕๖5ของเทศบาลตำบลโคกสูง  โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.๒๕๔๘   และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเทศบาลตำบลโคกสูงและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม   มีประสิทธิภาพ  เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ    รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                   ดังนั้น  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.๒๕๖3 เทศบาลตำบลโคกสูง  จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เทศบาลตำบลโคกสูงดำเนินการพัฒนา  โดยนำแผนพัฒนาโครงการ   กิจกรรม   งบประมาณ  ระยะเวลาตามที่บรรจุและปรากฏในแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ  พ..๒๕๖3  นำไปปฏิบัติใช้ทรัพยากรในการบริหารเทศบาลตำบลโคกสูง  ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น

 

                                                                               สำนักปลัดเทศบาล

                                                                           งานนโยบายและแผน

 ไฟล์ประกอบ 


ประกาศโดย : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลโคกสูง
วันที่ประกาศ : 2019-11-27

สายตรงผู้บริหาร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.175.108
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,064,906

เว็บไซต์บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 12 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 1 มีนาคม 2564
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการ
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลงานเทศบาล
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลโคกสูง
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-441299,037-441297   Fax : 037-441299,037-441297
Email : koksoong_ske@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.